TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
AREA EDITORS

Editor in Chief

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

English Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Russian Language Editor

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

German Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Area Editors: 

Doç Dr. Selçuk BALI (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Haşim AKÇA (Çukurova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Recai COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÇAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin SARI (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer GÖKAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (KOcaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (KOcaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Targan ÜNAL (Okan Üniversitesi)

Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU (İstanbul Üniversitesi) 

Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç Dr. Ferda TATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Funda SEZGİN (İstanbul Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Sevda Yaşar COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Demet ÇAK (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Demirbaş (İnönü Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKAY (Cumhuriyet Üniversitesi)

Trd. Doç. Dr. Murat ÇİFTÇİ (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr.Mehmet Özmen (Çukurova Üniversitesi)

CONTENT