TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Halim Kazan, Elif Haykır Hobikoğlu, Ezgi Çevik
Role of Licensed Strorage for Establishing Market Equilibrium Within the Frame of Global Competitiveness at Agricultural Entreprises Economics
 
As Turkey'sgeographicallocation is located in manycountriesaround the worldwillwantto be found. The FourSeasons is one of the fewcountrieswhichhaveexperiencedtogether and in order. But in recentyears, especiallyclimaticconditions in the agriculturalproductsgrown in the countrywasadverselyaffectedby the ever-changing. Itformed an imbalance in production and productionvolume has fluctuatedfromyeartoyear. ManufacturersInterms of productshavebeensold at a price far below the value of the losssufferedand, ifconsumershavewhenconsidered in terms of supplytomeet the demand and fallingpricesdueto the increase in the volume of productionoccurred. Inthiscase, consumersalso hit hard by the manufacturer, at the same time is alsoseen as adverselyaffected the country'scompetitivenessWhenevaluated at the internationallevel. It is precisely at thispoint in ourface "LicensedWarehouseSystem" standsout. Thesesystemsareprotectedbykeeping the products with beter quality and a healthyenvironment can takeitsplace in the market and thus the realprice. Thanksto the system in balanceproducer and consumercountries can enter the order and maintaining and improvingcompetitiveness in the international arena.

Keywords: agriculture, economy, competition, producer, consumer, licencedstoragesystem


Tarım İşletmeleri Ekonomisinde Küresel Düzeyde Rekabet Gücü Çerçevesinde Üretici Tüketici Dengesi Sağlamada Lisanslı Depolama Sisteminin Rolü
 
Türkiye coğrafi konum itibariyle dünyada pek çok ülkenin bulunmak isteyeceği konumdadır. Dört mevsimin bir arada ve düzen içinde yaşandığı nadir ülkelerden biridir. Ama özellikle son yıllarda sürekli değişiklik gösteren iklim koşullarından ülkede yetişen tarım ürünleri olumsuz etkilenmiştir. Üretimde dengesizlik oluşmuş ve üretim miktarı yıldan yıla dalgalanma göstermiştir. Üreticiler açısından değerlendirildiğinde ürünleri zarara uğramış ve değerinin oldukça altında bir fiyattan satılmıştır, tüketiciler açısından değerlendirildiğinde ise düşen üretim miktarı yüzünden arz talebi karşılayamamış ve fiyatlarda artış meydana gelmiştir. Bu durumdan üretici de tüketici de oldukça olumsuz etkilenmiş, aynı zamanda uluslararası düzeyde değerlendirildiğinde ise ülkenin rekabet gücünün olumsuz yönde etkilendiği de görülmektedir. İşte tam da bu noktada karşımıza “Lisanslı Depoculuk Sistemi” çıkmaktadır. Bu sistem sayesinde ürünler daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda tutularak korunmakta ve bu sayede gerçek fiyat değeri ile piyasadaki yerini alabilmektedir. Sistem sayesinde üretici ve tüketici dengeleri düzene girmekte ve ülke uluslararası alanda rekabet gücünü koruyup arttırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, ekonomi, rekabet, üretici, tüketici, lisanslı depolama sistemi


Detail

CONTENT