TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

İhsan Kulalı, Muhittin Kaplan
THE IMPACT OF BROADBAND ON PROVINCIAL ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
 
The aim of this paper is to investigate the economic contribution of broadband on provincial economic growth and to test for the direction of causality. The paper employs a fixed effect panel model using the data for 26 provinces of Turkey over 2004-2008. The results of the analysis show that there is a close connection between broadband penetration rate and regional development of Turkey and this relationship is more pronounced for those provinces belonging to the high-income group than for the lower-income group. The results also show that the causal relationship between the real GDP and broadband penetration rate is unidirectional that the causality is running from the real GDP to broadband services. This implies that an increase in real provincial income raises the demand for broadband and leads to a more rapid broadband penetration but no reverse causality is found.

Keywords: Broadband, Provincial Growth, Telecommunication, Causality


Genişbandın Türkiye’deki bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
 
Bu çalışmanın genişbandın bölgesel ekonomik büyümeye katkılarını incelemek ve genişbant-ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönünü test etmektir. Bu makalede Türkiye’deki 26 bölgeye ilişki 2004-2008 verilerinin analizince sabit etki panel modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları, genişbant penetrasyon oranı ile Türkiye’deki bölgesel kalkınma arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ve bu ilişkinin düşük gelir grubundaki bölgelerden daha ziyade yüksek gelir grubuna ait bölgelerde daha belirgin olduğunu göstermiştir. Analiz sonuçları ayrıca reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile genişbant penetrasyon orasındaki nedensellik ilişkisinin tek yönlü olduğunu ve reel GSYİH’dan genişbant hizmetlerine doğru olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, bölgesel reel gelir artışlarının genişbant talebini de arttıracağını ve daha hızlı genişbant penetrasyonuna yol açağı ve fakat bunun tersinin doğru olmadığı anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genişbant, Bölgesel Büyüme, Telekomünikasyon, Nedensellik


Detail

CONTENT