TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Caglar Ucler, Ozalp Vayvay
PROBLEMS AND ROOT CAUSES IN PRODUCT REALIZATION IN HIGH TECHNOLOGY ORIENTED INDUSTRIAL EQUIPMENT PRODUCTION ORGANIZATIONS
 
İleri teknoloji alanında sipariş üzerine üretim pazarı hızla büyümektedir. Özellikle proses endüstrisi alanındaki endüstriyel sistemler yüksek düzeydeki karmaşıklık isterine rağmen yatırımcılar tarafından dar zaman kısıtları altında bulunmaktadır. Kendi içinde çelişen bu ikilik, hatalar, yeniden işleme ve karlılık kaybı ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla bu tipte ürün gerçekleştirmesi yapan şirketler değerli zaman kaybının yanı sıra, acele ile çalışmaları sebebiyle bilginin birikiminde ve dolaşımında da zorluklar yaşamaktadırlar. Sonuç olarak inovasyon kapasitesi daralarak, sürdürülebilirlik tehlikeye girmektedir. Bu problemlerin ana sebeplerini izole edebilmek için teknoloji odaklı uluslararası bir organizasyon analiz edilerek, tüm iş süreçleri ağ diyagramı ile modellenmiştir. Daha sonra kritik yol üzerindeki süreçler için hata türleri ve etkileri analizi gerçekleştirilerek, sırası ile %36,1 ile uygun bilgi işlem ve gereksinim yönetimi sistemlerinin eksikliğinin, %32,8 ile tecrübe eksikliğinin, %31,1 ile de yüksek iş yükünün, potansiyel kök nedenler oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca gereksinim yönetim sistemlerinde ve insan kaynaklarında iyileştirme alanları da başarıyla gösterilmiştir.

Keywords: Product Realization, Business Process Management (BPM), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), Root Cause Analysis (RCA).


Yüksek Teknoloji Odaklı Endüstriyel Ekipmanlar Üretim Organizasyonlarında Ürün Gerçekleştirmedeki Problemler Ve Kök Nedenleri
 
Build to order market in high technology is growing rapidly. Especially industrial systems in process industry are under narrow time constraints by the investors, despite the high level of complexity. This dualism results in mistakes, rework and loss of profitability. Consequently such product realization companies loose valuable time and in this rush they have difficulties in knowledge- accumulation and circulation. As a result innovation capability is restricted and the sustainability is jeopardized. In order to isolate key drivers of these problems, a technology oriented international organization was analyzed, where all business processes were captured in a network diagram. Then a process FMEA for the critical path was performed with consequent root cause analysis, indicating potentially the lack of proper IT & requirement management systems with 36.1% as the most critical root cause, followed by the lack of experience with 32.8% and high workload with 31.1%. Subsequently improvement areas in requirement management systems and human resources were indicated successfully.

Anahtar Kelimeler: Ürün Gerçekleştirme, İş Süreçleri Yönetimi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Kök Neden Analizi.


Detail

CONTENT