TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Cihan Çiftçi
FORECASTING OF UNEMPLOYMENT RATE FOR TURKEY: MARKOV CHAINS APROACH
 
Markov chains has been extensively using in economic researches as a stochastic based forcasting tool. In this study, non-institutional unemployment rate of Turkey has been estimated for the year of 2016 via markov chains method. For this purpose, non-institutional unemployment rates between the years of 1996 and 2014, that TÜİK released has been used. In consequence, it is forecast that the unemployment rate remains above 6,5 points in possibility of 94%, below 9,9 points in possibility of 79%, below 10 points in possibility of 80% and below 11 points in possibility of 88%. In other words, unemployment rate remains at a single digit value in 2016.

Keywords: Markov Analysis, Forecasting, Unemployment Rate


Türkiye İçin İşsizlik Oranı Tahmini: Markov Zincir Yaklaşımı
 
Markov zincirleri stokastik süreç temelli bir tahminleme aracı olarak ekonomik araştırmalarda geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, markov zincirleri yöntemi yoluyla Türkiye’nin 2016 yılı kurumsal olmayan işsizlik oranı tahminlemesi yapılmıştır. Bu amaçla TÜİK’in yayınladığı 1996 ile 2014 yıllarına ait kurumsal olmayan işsizlik verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 2016 yılında Türkiye’de işsizlik oranı %94 olasılıkla 6,5 puanın üstünde bir değer olacağı, %79 olasılıkla 9,9 puanın altında bir değer olacağı, %80 olasılıkla 10 puan altı bir değer olacağı ve %88 olasılıkla 11 puan altı bir değer olacağı tahmin edilmiştir. Buna göre, 2016 yılı işsizlik oranının tek haneli değerlerde kalacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Markoz Analizi, Tahminleme, İşsizlik Oranı


Detail

CONTENT