TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Abdulsamet YAMAN, Cihan ARSLAN, Gökbörü ÖNALP
IMPORTANCE FOR EFFICIENCY IN PUBLIC SERVICE EMPLOYEES OF STRESS MANAGEMENT
 
Stress literally simple concept is a response of the body against the body do not want loaded. Stress is harmful to the environment or the workplace is located and health events and circumstances are known to occur because of it. It can not ignore the impact on the business or individual public employees or organizational stress. For this reason, it needs to be resolved with stress management of stress situations. This article has been kullanılmş historical and descriptive methods for these reasons. information about the concept of stress and stress management is provided. As a result of the importance of stress management is evaluated for public employees.

Keywords: Stress, Stress Management, Personal Stress, Organizational Stress


Stres Yönetiminin Kamu Çalışanlarında Hizmet Verimliliği Açısından Önemi
 
Stres kavramı basit anlamıyla, vücuda yüklenen bir isteme karşı vücudun verdiği tepkidir. Stresin işyerinde veya çevrede yer alan ve sağlığa zararlı olan olay ve durumlar yüzünden ortaya çıktığı bilinmektedir. Bireysel veya örgütsel olarak gelişen stresin işletme çalışanlarının ya da kamu çalışanlarının üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Bu sebeple stres durumlarının stres yönetimi ile iyi analiz edilip sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Makalemizde bu sebeplerden dolayı tarihsel ve betimsel metotlar kullanılarak, stres kavramı ve stres yönetimi ile ilgili bilgiler verilmiş ve sonuç kısmında ise stres yönetiminin kamu çalışanları için önemi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Yönetimi, Bireysel Stres, Örgütsel Stres


Detail

CONTENT