TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Simbat NAHİPBEKOVA, Boraş Myrzaliyev, Aktolkin ABUBAKİROVA
Total Quality Management in the Service Area
 
Today; product quality at every stage of life and is one of the main factors in ensuring commercial supremacy in the market. Quality is a new source of the increase in national wealth. Hotel organization and companies, attracting visitors, realizing their aspirations, whether well-coordinated combination of various services to win the trust and is very important. These activities provide the satisfaction of the guests. Consequently Hotel Management Strategy, to develop its relations with the guests the services should be directed to customer retention and loyalty. the organization of businesses in recent years to go through significant changes and the modern management ways, shows that affected by the concepts and methods. among the most interesting application of modern management methods and outstanding Quality Management System. Quality Management System provides the opportunity to work in unity and coordinated the operation. In this process, the employees were taken directly to the customer, so that all employees at all levels who have had the chance to participate in both the responsibility and decisions. To improve the quality of life in the Republic of Kazakhstan, the difficult task of ensuring citizens' direct contribution to the national economy and to grow the economy is on everyone's debt. The responsibilities of the management and service area to increase the number of operators and business people can perform, as well as to strengthen the tourism sector, efficient, and everyone must do their part to guide and manage the lucrative investment.

Keywords: Tourism, Service Industry, Investment, Kazakhstan, Incentives


Hizmet Alanında Toplam Kalite Yönetimi
 
Günümüzde; ürün kalitesi, ticari hayatın her aşamasında ve pazarda üstünlük sağlayan başlıca etkenlerdendir. Kalite, milli zenginliğin artmasındaki yeni bir kaynaktır. Otel Organizasyon ve şirketlerinde, misafirlerin ilgisini çekme, onların isteklerini gerçekleştirme, güvenini kazanma ve çeşitli hizmetlerin iyi koordine edilip birleşmesi çok önemlidir. Bu faaliyetler, misafirlerin memnuniyetini sağlar. Dolayısı ile Otel İşletmeciliği Stratejisi, misafirler ile hizmetlerin ilişkilerini geliştirmeye, müşteri sürekliliği ve bağımlılığına yönlendirilmelidir. İşletmelerin son yıllarda organizasyonlarında önemli değişimlere gitmesi ve çağdaş yönetim şekillerinden, kavram ve yöntemlerinden etkilendiğini göstermektedir. Modern yönetim uygulamalarının arasında en çok ilgi çeken ve göze çarpan yöntem Kalite Yönetim Sistemi’dir. Kalite Yönetim Sistemi, işletmelere birlik içinde ve koordineli çalışma imkânı sağlar. Bu süreçte, çalışanlar müşteriye doğrudan yönlendirildi, böylece her kademede tüm işgörenler hem sorumluluğa hem de kararlara katılma şansına sahip oldular. Kazakistan Cumhuriyetinde yaşam kalitesini yükseltmek, yurttaşların ülke ekonomisine doğrudan katkısını sağlamak ve ekonomiyi büyütmek gibi zor bir görev herkesin üzerine borçtur. Bu sorumlulukları gerçekleştirebilen işletmeciler ve iş adamlarının sayısını arttırarak hem hizmet alanındaki işletmeciliği, hem de turizm alanını kuvvetlendirecek, verimli ve kazançlı yatırımlara yönlendirebilmek ve yönetmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hizmet Sektörü, Yatırım, Kazakistan, Teşvik


Detail

CONTENT