TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Aktolkin ABUBAKİROVA, Sımbat NAHİPBEKOVA, Aziza SYZDYKOVA, Almaz KURALBAYEV
E- TRADE FOCUS AND FUTURE in the TOURISM SECTOR
 
The developments in international computer networks in recent times have provided the possibility of using the Internet in every field. The tourism management also gains from the Internet media intensively with a view to carrying out the activities introducing marketing, sales development and low finances on international level. The Internet facilitates direct communication between clients and the tourism management by providing the clients with the possibility of making the reservation easily at any convenient time. But as in implementation of every technological advance, it brings itself the disadvantages as well as advantages, though the establishments that cannot adapt could not constitute their lives in the industry. This study reveals the developments between e-commerce and tourism sector. Furthermore, information systems and e-tourism practices in the tourism sector are explained in the theoretical framework.

Keywords: E-trade, tourism, e-tourism, information technology


TURİZM SEKTÖRÜNDE E-TİCARET’İN ARTAN ÖNEMİ VE GELECEĞİ
 
Uluslararası bilgisayar ağlarında son yıllarda yaşanan gelişmeler, internet’in kullanımını her alanda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Turizm işletmeleri de pazarlama, satış geliştirme, ucuz maliyetle uluslararası bazda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek için internet ortamından yoğun bir şekilde yararlanmaktadırlar. İnternet, müşterilerle istedikleri zaman kolayca rezervasyon yapma imkanı sağlayarak, müşteri ile turizm işletmesi arasında doğrudan iletişim kurmasını sağlamaktadır. Fakat her teknolojik gelişmenin uygulanmasında olduğu gibi avantajlarının yanı sıra dezavantajlarını da birlikte getirmekte, gerekli uyum sağlayamayan işletmeler sektörde varlıklarını sürdürememektedirler. Bu çalışma e-ticaret ve turizm sektörü arasındaki dünyadaki, Türkiye’deki ve literatürdeki gelişmeleri ortaya koymaktadır. Ayrıca turizm sektöründe bilgi sistemi ve e-turizm uygulamaları ile e-turizm için SWOT analizi teorik çerçevede açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-ticaret, turizm, e-turizm, bilgi teknolojileri


Detail

CONTENT