TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Burak YILDIZ, Osman YILDIRIM
HIGHER EDUCATION GLOBALISATION, ERASMUS AND BOLOGNA
 
Globalization leads to significant changes and results in the education sector as in every sector. Sustainability in education and training systems have become increasingly hard without considering global factors, the global system and changes. In this research, awareness activities relating to the Bologna and Erasmus partnership activities, two Bologna questionnaire used in the literature to reveal the importance of globalization and an Erasmus questionnaire was used to collect data. Llinguistic validity, reliability and confirmatory factor analysis of the scale were performed. Regression analyzes were used to test the hypothesis and to interpreted for this study. Working with a limited vision of one foundation university employees have been made. With this research, the results of commitment to Erasmus and Bologna network has tried to reveal.

Keywords: Higher Education Systems, Global Factor, Erasmus, Bologna Process


Yükseköğretimde Küreselleşme, Erasmus ve Bologna
 
Küreselleşme, her sektörde olduğu gibi eğitim-öğretim sektöründe de önemli değişime ve sonuçlara yol açmaktadır. Küresel faktörleri, küresel sistemleri ve değişimleri dikkate almadan eğitim öğretim sisteminde sürdürülebilirlik giderek zor bir hal almaya başlamaktadır. Bu araştırmada, Bologna faaliyeti ve Erasmus ortaklığı faaliyetlerine ilişkin farkındalığı, küreselleşme açısından önemini ortaya koymak amacıyla literatürde kullanılan iki Bologna Anketi ve bir Erasmus Anketi veri toplamak için kullanılmıştır. Ölçekler ile ilgili dilsel geçerlilik, güvenirlik ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bu araştırma için önerilen hipotezleri test etmek için Regresyon analizleri kullanılmış ve kurgulanan hipotezlerin testleri ve yorumlanması yapılmıştır. Tek bir vakıf üniversitesi çalışanlarının görüşleri ile sınırlı bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırma ile, Erasmus ve Bologna ağlarına bağlılığın sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim Sistemleri, Küresel Etki, Erasmus, Bologna Süreci.


Detail

CONTENT