TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu
THE RELATIONSHIP OF TIME MANAGEMENT TO ACADEMIC PERFORMANCE OF MASTER LEVEL STUDENTS : A COMPARISON BETWEEN STATE AND NON-PROFIT FOUNDATION UNIVERSITIES
 
Time is a priceless source. Time is passing by and never comes back. However, we have so many things we dream to do and so many things that we have to do. Because of the competitive conditions in business life nowadays forcing people and businesses to do so many things simultaneously, the importance of right decision making for the right jobs with the right methods become more and more important. For those who can’t perform the necessities of time management effectively in their private and business lives, through not being able to keep themselves updated, it will result in failure and unhappiness. Time, when once consumed, can never be taken back. Therefore, it should be considered consciously, with good planning, and should be used wisely in order for success to be obtained and productivity to be increased.The purpose of this study is, for those students who give importance to education and therefore having master’s degree education; in order to cope with the constant changes and developments of the business life, to know that the most significant challenge ahead will be, the misuse of their time management. With this thought in mind, for those students from state and foundation universities, who are working in different jobs at different times and ages, and studying in the same time frame; finding out the relationship between time management skills and academic performance/success, through the application of time management survey is critically important.

Keywords: Time management, Performance, Education


YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDA Kİ İLİŞKİ: BİR DEVLET VE BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMASI
 
Zaman paha biçilmez bir kaynaktır. Geçen zamanı geri döndüremeyiz. Şurası bir gerçek ki, yapmak zorunda olduğumuz ve yapmayı hayal ettiğimiz birçok işimiz var. Günümüz iş hayatının rekabetçi koşulları, bizi birçok şeyi anda yapmaya zorlarken, doğru işleri doğru metodlarla yapmaya karar vermek daha da önemli hale geliyor. Özel ve iş hayatlarında, etkin zaman yönetimi gereklerini yerine getiremeyen kişiler kendilerini geliştiremiyor, başarısız ve mutsuz oluyor. Dolayısıyla, başarı ve yüksek verimlilik için zamana bilinçli yaklaşım, iyi bir planlama ve onu akıllıca kullanım gerekiyor. Bu çalışmanın amacı ise, iş hayatlarında ki gelişime ve değişime ayak uydurmak isteyen eğitime önem veren yüksek lisans öğrencilerinin önlerinde ki en önemli ve anlamlı kısıtın zaman yönetimini başarıyla gerçekleştirememiş olmalarını ortaya koymaktır. Bu düşünceyle, biri devlet üniversitesi diğeri vakıf üniversitesinde yüksek lisans yapan iki öğrenci grubuna uyguladığımız bir anketle, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve akademik başarıları arasında ki ilişki incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Performans, Eğitim


Detail

CONTENT