TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Hakan ALTIN, Cemil SÜSLÜ , Sevda KUTUCUOĞLU
TURKISH BANKING SECTOR ANALYSIS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ENVIRONMENT: APPLICATION OF CAMELS
 
A variety of method can be used to measure banks’ performance. However CAMELS performance evaluation model developed in USA and retried applicability in Turkish banking sector was used in this study. The master principle of the CAMELS analysis is based to coordinating maximum return flow of funds on a particular level of risk or minimum risk at the level of a particular return. In this study it has been aimed to find out the financial standing of the public, private and foreign-capital banks with public, private and foreign- development and investment banks in the global economics crisis via CAMELS analysis method. In this context, a comparative analysis of bank groups has been carried out by using tha data covering the period between 2007-2014. According to this, the Turkish banking system has been determined that be of a strong structure.

Keywords: The Turkish Banking Sector, Camels Method, Performance Analysis


TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL MALİ KRİZ ORTAMINDA ANALİZİ: CAMELS UYGULAMASI
 
Bankaların performanslarının ölçümünde birçok yöntem kullanılabilmektedir. Çalışmada ABD’de geliştirilen ve Türk bankacılık sektöründe de uygulanabilirliği çeşitli çalışmalarla test edilmiş bir yöntem olan CAMELS Performans Değerleme Modeli kullanılmıştır. CAMELS analizinin temel prensibi, fon akışının belirli bir risk düzeyinde maksimum getiri veya belirli bir getiri düzeyinde minimum risk seviyesinin koordine edilmesine dayanır. Çalışmada CAMELS analiz yöntemi ile Türk bankacılık sisteminde yer alan kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kamu, özel ve yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının küresel ekonomik kriz döneminde mali durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. 2007-2014 dönemine ilişkin verilerin kullanıldığı bu çalışmada banka gruplarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Buna göre Türk bankacılık sisteminin güçlü bir yapısının olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, CAMELS Yöntemi, Performans Analizi


Detail

CONTENT