TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Özge Bolaman Avcı
Effect of Oil Prices on Selected Indices of Borsa Istanbul
 
Oil which is defined as lifeblood of modern economies by some authors is highly associated with growth in industrial production. Although there are many studies which examine the relationship between oil prices and macroeconomic activity, there is limited number of study examining the relationship between oil prices and stock markets. This paper attempts to differentiate itself by examining that relation from perspective of sector indices (BIST-Financial, BIST-Technology, BIST-Services and BIST-Industrial) and selected sub-sector indices (BIST-Chemical Petroleum Plastic and BIST-Electricity). Selected sub-sector indices represent industries where oil is used as input.

Keywords: Oil Prices, Sector Indices, Borsa Istanbul


Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul’un Seçilmiş Endeksleri Üzerindeki Etkisi
 
Bazı yazarlar tarafından modern ekonomilerin can damarı olarak tanımlanan petrol endüstriyel üretimin büyümesiyle yakından ilgilidir. Literatürde petrol fiyatları ile makroekonomik aktivite arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi inceleyen sayılı çalışma vardır. Bu çalışma söz konusu ilişkiyi sektör endeksleri (BIST-Mali, BIST-Teknoloji, BIST-Hizmetler ve BIST-Sinai) ve seçilmiş alt endeksler (BIST-Kimya Petrol Plastik ve BIST-Elektrik) kapsamında inceleyerek diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Seçilmiş alt endeksler petrolün girdi olarak kullanıldığı sektörleri temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Sektör Endeksleri, Borsa İstanbul


Detail

CONTENT