TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Hasan GEDİK
SERVICE QUALITY ASSESSMENT OF SATISFACTION IN HIGH SPEED TRAIN
 
One of the most important problems in the world and Turkey is the transportation. One of the most effective solution which is "High Speed Train" (HST) has become very important in order to provide faster, cheaper, high quality and long term solutions for transportation problem. This study is applied, exploratory and experimental research. The aim of this research is to put forward the quality of the services offered in HST services and how these new services perceived by passengers. Additionally, relationships between service quality and frequency of usage of HST will be searched by expectations of the passengers from the HST services, perceptions and satisfaction with service levels and service quality. It is a distinctive survey study which conducted at the center of Konya with 600 HST passengers in 2015. This study is limited to Konya. As a result of the study, we found high expectations and relatively low perceptions. The publicity used to promote HST relieved high expectations when compared to publicity used in high-speed trains in the European countries as well as in the rest of the world. These expectations reflect the quality of service must be ideal. HSTs which are serving in our country in recent years have come to the forefront with fast, reliable, comfortable and cost effective for passengers.

Keywords: Marketing, Service Quality, Customer Satisfaction


Yüksek Hızlı Trenlerde Hizmet Kalitesi Açısından Memnuniyet Değerlendirmesi
 
Dünyanın ve Türkiye’nin de en önemli sorunlarından biri olan ulaşım problemlerine hızlı, ucuz, kaliteli ve uzun dönemli çözümler üretmek amacıyla; en etkili ulaşım araçlarından olan “Yüksek Hızlı Trenlerin” (YHT) yapılması çok önemli hale gelmiştir. Bu araştırma uygulamalı, keşifsel ve nedensel bir araştırmadır. Bu araştırmanın problemleri; YHT’lerde sunulan hizmetlerin hizmet kalitesini ve bu yeni hizmetlerin yolcular tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaktır. YHT hizmetlerinden yolcuların beklentileri, algıları, hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesini, YHT kullanım sıklığı ile hizmet kalitesi algılamaları arasında nasıl ilişkiler olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışma, Konya merkezde bulunan, 2015 yılında YHT’ni kullanmış 600 yolcu ile yapılan özgün bir anket çalışmadır. Çalışma Konya ile sınırlıdır. Araştırma sonunda beklentiler yüksek, algılamalar nispeten düşük çıkmıştır. YHT’ler konusunda yapılan tanıtımlar, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde ki hızlı trenlerle kıyaslamalar sonucunda beklentilerin yüksek olduğu görülmektedir. Bu beklentiler ideal olması gereken hizmet kalitesini yansıtmaktadır. Ülkemizde son yıllarda hizmet vermeye başlayan YHT’ler hızlı güvenilir, konforlu ve fiyat uygunluğu ile yolcuların tercihlerinde ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti


Detail

CONTENT