TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Özlem GÜLERYÜZ, Asım Günal ÖNCE
STRATEGY OF TRANSITION BRANDING FOR SMEs AND A COMPANY IMPLEMENTATION (A QUALITATIVE STUDY)
 
Branding has become more important today in all fields. SMEs has also accelerated its branding in order to survive global competition. The difference is important to be created in all fields. SMEs win a special place in the eyes of the customer and provide image by branding. Another benefit of branding is price control. Branding is a strategic process and should be planned. In the long term, and continuity that results from this process should be supported by brand vision and organizational culture. Processes must be managed well, steps should be followed carefully. To create and tell the difference play a key role in this frame. For all these reasons, SMEs should start to brand trip and speed should be continued without stopping. The aim of this study which is a guide for SMEs in the brand journey, is to present branding journey as a flow chart and a successful example of how the application is finalized.

Keywords: Brand, Branding, SME


KOBİ’LERDE Markalaşmaya Geçiş Stratejisi ve Bir Uygulama (Nitel Bir Çalışma)
 
Markalaşma günümüzde her alanda önem kazanmıştır. KOBİ’ler de global rekabette ayakta kalmak için markalaşma çalışmalarına hız vermiştir. Fark yaratmak her alanda önemlidir. KOBİ’ler markalaşarak müşterinin gözünde ayrı bir yer edinir ve imaj sağlar. Markalaşmanın bir yararı da fiyat kontrolü sağlamasıdır. Markalaşma, stratejik ve planlanması gereken bir süreçtir. Uzun vadede sonuç alınan ve süreklilik arz eden bu süreç marka vizyonu ve örgüt kültürü ile desteklenmelidir. Süreç iyi yönetilmeli, aşamalar dikkatle takip edilmelidir. Fark yaratmak ve farkı anlatmak bu anlamda kilit rol oynamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, KOBİ’ler marka yolculuğuna başlamalı ve hız kesmeden devam edilmelidir. Marka yolculuklarında, KOBİ’lere rehber niteliğinde olan bu çalışmamızın amacı, markalaşma seyahatini akış şeması halinde sunmak ve başarılı bir uygulama örneğinin nasıl sonuçlandırıldığına değinmektir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşma, KOBİ


Detail

CONTENT