TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Yasemin ÖZDEMİR, Kübra HALDIZ, Samet ÖZDEMİR
IS THERE ANY DISCRIMINATION IN THE JOB ADVERTISEMENTS FOR HUMAN RESOURCES POSITIONS? THE CASE OF İSTANBUL
 
Organizations must have the right human resources as a strategic element to achieve success. Therefore, to choose the most appropriate human resource and to hire at the correct position is one of the basic functions of human resource mangement. Organizations, that aim to reach a large number of qualified candidates to fullfill the necessary positions, benefits from job advertisements. Therefore, one of the essential elements of human resource recruitment and selection is job advertisements. In general the job advertisements contains information about the organization and the position, the necessary and preferred characteristics of the employee, working conditions and the information related wtih the application details (Bayraktaroğlu, 2015). In this case, the nature of the position and the organization can be decisive. This situation which can be named as discrimination can be expressed like “the adoption of managerial thought that aims to realize the differentation of certain human groups consciously” according to the dictionary (TDK, 2016). In this study all the job advertisements related with human resources positions, that are published for İstanbul with most of the workforce are discussed in the context of discrimination. In the context of the research, the 360 job advertisements published between 16th and 31st January 2016 at Kariyer.net that are related with all human resources positions are examined. According to results of the content analysis technique, as one of the qualitative methods, it has been identified that the job advertisements include statements related to different types of health, gender, graduation and appearance.

Keywords: Human Resources, Job Advertisement, Discrimination, İstanbul, kariyer.net.


İNSAN KAYNAKLARI POZİSYONLARINA YÖNELİK İŞ İLANLARINDA AYRIMCILIK SÖZ KONUSU MU? İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
 
Örgütler başarıya ulaşmak için stratejik bir unsur olarak doğru insan kaynağına sahip olmalıdır. Bu nedenle insan kaynağını, örgüte en uygun şekilde seçmek ve doğru pozisyona yerleştirmek insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir. İhtiyaç duyulan pozisyonları doldurabilmek için çok sayıda ve nitelikli adaya ulaşmayı amaçlayan örgütler iş ilanlarından yararlanmaktadır. Bu nedenle insan kaynakları temin ve seçim fonksiyonun esas unsurlarından biri de iş ilanlarıdır. İş ilanlarında genel olarak; işletme ve pozisyon hakkında bilgiler, aranan elemanda bulunması gereken ve tercih edilen nitelikler, çalışma koşulları, başvuru detaylarına ilişkin bilgiler yer alır (Bayraktaroğlu, 2015). Bu durumda pozisyonun nitelikleri ve örgütün nitelikleri belirleyici olabilmektedir. Ayrımcılık olarak ifade edilebilecek bu durum sözlük anlamı olarak, “belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöneltinin benimsenmesi” olarak ifade edilmektedir (TDK, 2016). Bu çalışmada Türkiye’nin en kalabalık ve en fazla işgücünün olduğu İstanbul ili için yayımlanan insan kaynaklarına ilişkin tüm ilanlar ayrımcılık kapsamında ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 16-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Kariyer.net’te yayımlanan “insan kaynakları” alanındaki tüm pozisyonlara ilişkin toplam 360 adet ilan incelenmiştir. Çalışmada ilanların nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulması sonucunda ilanlarda ayrımcılığın daha fazla sağlık (engellilere yönelik), cinsiyet, mezuniyet ve dış görünüş türlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İş İlanı, Ayrımcılık, İstanbul, kariyer.net


Detail

CONTENT