TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Burçay YAŞAR AKÇALI, Elçin ŞİŞMANOĞLU
International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 and Application of Example Portfolio for Calculation Expected Loss in Banking
 
"International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Financial Instruments" which replaces "International Accounting Standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement". The aim of IFRS 9 is to present relevant and useful information to users of financial statements for their evaluation of amount, timing and uncertainty of an company’s future cash flows. IFRS 9 includes recognition and measurement of financial assets and liabilities, hedge accounting and expected loss (impairment) for the purpose of supplying the needs of interested parties. IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018, however draft standard is explanined that early adoption will be allowed for businesses wanting on condition the disclosure in the footnotes. Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) makes an effort bringing in compliance with IFRS for calculation of implemented potential losses currently. Therefore, BRSA is demanded parallel computations in order to make impact analysis from banks on condition beginning from 2017. It is aimed that harmonization to international financial reporting standards of practices in Turkey about expected loss (impairment) by implementing a similar structure that is located Quantitative Impact Study guide in our country. This paper aims to perform an application an example portfolio in banking to provide understandability of this standard which has not been enacted yet.

Keywords: IFRS 9, Expected Loss, Banking.


Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 9 ve Bankacılıkta Muhtemel Kayıp Hesaplaması İçin Örnek Portföy Uygulaması
 
“Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının yerini alacak olan “Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 9 Finansal Araçlar” standardının amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini değerlendirmelerinde, ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak şekilde finansal araçlara ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir. İlgili tarafların ihtiyacını karşılamak amacıyla bu standardın finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümünü ele alan ilk aşamasının yanında riskten korunma muhasebesi ve muhtemel kayıp (değer düşüklüğü) konularını da içeren üç aşamada gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu standart 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olup, isteyen işletmeler için dipnotlarda açıklama yapılması şartıyla erken uygulanmasına da izin verileceği taslak metinde açıklanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) şu an için uygulanan muhtemel kayıp hesaplamasını UFRS’ye uygun hale getirme/yaklaştırma çabası içerisindedir. Bu nedenle paralel hesaplamaları, etki analizi yapabilmek amacıyla 2017 yılından başlamak kaydıyla bankalardan talep etmektedir. Sayısal Etki Çalışması (QIS-Quantitative Impact Study) rehberinde yer alan metotlarla, benzer bir yapıyı ülkemizde hayata geçirerek muhtemel kayıp (değer düşüklüğü) konusunda Türkiye’deki uygulamaların uluslararası finansal raporlama standartlarına benzemesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, henüz yürürlüğe girmemiş olan bu standardın anlaşılabilirliğinin sağlanması için bankacılıkta örnek bir portföy uygulaması yapmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: UFRS 9, Muhtemel Kayıp, Bankacılık.


Detail

CONTENT