TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Mevlüt TÜRK, Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Mustafa DESTE
A Research about Youth’s Expectations and Satisfactions from GSM Operators’ Youth Campaigns
 
GSM operators manage special campaigns for the young people in a highly competitive business environment with considering youth’s interest and sensitivity to the technology. The youth campaigns are Genç Turkcell, Vodafone Freezone ve Avea Woops. This research aims to study the expectations of youth from the GSM operators’ youth campaigns and satisfactions from youth campaigns and GSM operators. Finally, there is a significant difference between expectation and satisfaction of college students from youth campaigns. Also there is a significant correlation between campaign satisfaction and operator choice.

Keywords: Youth Campaigns, GSM Operators, Mobile Technology


GSM Operatörlerinin Sunmuş Olduğu Gençlik Kampanyalarından Gençlerin Beklentilerine ve Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma
 
Yoğun rekabet ortamında GSM operatörleri, gençlerin teknolojiye olan ilgi ve duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak gençlere yönelik özel kampanyalara önem vermektedirler. Bu çerçevede, GSM operatörlerinin uyguladıkları kampanyalar; Genç Turkcell, Vodafone Freezone ve Avea Woops olarak üç ana başlıkta ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, GSM operatörlerinin sunmuş oldukları gençlik kampanyalarından gençlerin beklentilerini, mevcut gençlik kampanyalarından ve operatör tercihinden duyulan memnuniyeti ölçmeye yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda gençlerin GSM operatörlerinin sunduğu gençlik kampanyalarından beklentileri ile uygulanan kampanyalardan memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Yine mevcut kampanyalardan duyulan memnuniyet ile operatör tercihinden duyulan memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gençlik Kampanyaları, GSM Operatörleri, Mobil Teknoloji


Detail

CONTENT