TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Emrah ERTUGAY, Orhan ÇELİK
THE ROLE OF CASH FLOWS AND ACCRUALS IN PREDICTING FUTURE CASH FLOWS
 
In accounting, accrual of revenue and expenses are sufficient and it is not necessarily to be collected and paid because of the fact that accrual basis does not take into account the actualization time of cash flows in the recognition of earnings. It is expected that each component of accrual includes different information about future cash accruals due to the expectation of converting accruals into cash in future. Therefore, in this study, it is examined the roles of current cash flows and accruals in predicting future cash flows which is crucial for users of financial information to give the right decision, and it is tried to be determined which one provides more explanatory information. Consequently, it is seen that accruals and accrual disaggregation in next step have more explanatory power, and information content provided by components of accrual is consistent with the predictions.

Keywords: Accrual Basis Accounting, Earnings, Accruals, Accrual Components, Cash Flows, Cash Flow Prediction


GELECEKTEKİ NAKİT AKIŞLARININ TAHMİNİNDE NAKİT AKIŞLARININ VE TAHAKKUKLARIN ROLÜ
 
Muhasebede tahakkuk esası, kazançların muhasebeleştirilmesinde nakit akışlarının gerçekleşme zamanını dikkate almadığı için hasılat veya gider unsurunun doğuşu (tahakkuku) yeterli olup tahsil edilmiş veya ödenmiş olması şart değildir. Tahakkukların gelecekte nakde dönüşme beklentisi nedeniyle de her bir tahakkuk bileşiminin gelecekteki nakit akışları hakkında farklı bilgiler içermesi beklenir. Bu nedenle çalışmada, finansal bilgi kullanıcılarının doğru kararlar verebilmeleri için büyük önem taşıyan gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesinde cari nakit akışlarının ve tahakkukların rolü araştırılmış ve hangisinin daha açıklayıcı bilgi sağladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak tahakkukların ve sonraki aşamada tahakkuk ayrıştırmasının daha yüksek bir açıklayıcılık düzeyine sahip olduğu ve tahakkuk bileşenlerinin sağladığı bilgi içeriğinin tahminlerle tutarlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tahakkuk Esası, Kazançlar, Tahakkuklar, Tahakkuk Bileşenleri, Nakit Akışları, Nakit Akış Tahmini


Detail

CONTENT