TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Sami EŞMEN, Feriştah SÖNMEZ
USING COST ACCAUNTING OPERATIONS IN TEXTILE INDUSTRY AND AN APLICATION
 
The contribution of an effective approach which utilizes cost data in managerial decisions for textile industry in adapting to the new business environment characterized by stiff global competition and the applications for obtaining cost data have been put forward. Cost concept has been studied, costing methods and systems which can be applied for decisionmaking purposes are explained. Costs required for managerial decisions are analyzed with the techniques used in forecasting cost data. The decision concept, decisionmaking process, information systems and basic managerial decisions are discussed. Then, the methods and concepts explained in the preceding parts and the use of cost data in managerial decisions as applied to textile industry have been presented. Evaluation of these findings and proposals to the firm under study and the industry are also made

Keywords: Management decisions, costing, costing data, information systems


TEKSTİL İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA
 
Rekabetin gittikçe küreselleştiği günümüzde tekstil işletmelerinin, yeni rekabet ortamına uyum sağlayabilmeleri için, yönetim kararlarının alınmasında maliyet verilerinden faydalanan etkin bir anlayışın katkısının nasıl gerçekleştirileceği ve maliyet verilerinin elde edilmesinde kullanılacak olan uygulamalar ortaya konmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda maliyet kavramı ele alınarak, karar alma amaçlı olarak uygulanabilecek olan maliyetlime yöntemleri ve maliyet sistemleri açıklanmıştır. Yönetim kararları için gerekli olan maliyetler, maliyet verilerinin tahmininde kullanılan teknikler yardımıyla analiz edilmiştir. Karar kavramı, karar verme süreci ve bilgi sistemleri açıklanarak, işletmelerdeki temel yönetim kararlarından bahsedilmiştir. Daha sonra ele alınan uygulamaların, tekstil sektöründe yönetim kararlarının alınmasında maliyet verilerinden ne şekilde yararlanıldığı ortaya konularak, işletme ve sektör için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yönetim kararları, maliyet, maliyet verileri, bilgi sistemleri


Detail

CONTENT