TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Tuna Uslu
MORE ROYALIST THAN THE KING: THE ROLE OF MANAGERS AND THE MEDIATING EFFECT OF EMOTIONAL COMMITMENT BETWEEN PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP AND JOB SATISFACTION
 
Employees develop the feeling of ownership in situations where they understand that they are appreciated by managers and organizations. Empowered employees are emotionally committed to their organizations through psychological ownership and are satisfied with their jobs. Psychological ownership plays an important role in the emergence of this motivation rather than external rewards. As social identity theory lies behind the psychological ownership, employees see themselves within the joint share of the same objective, same group and environment rather than individualism. It was shown that there is a positive relation between psychological ownership, emotional commitment to organization and job satisfaction, while psychological ownership serves as a partial intermediary role between autonomy and job satisfaction. The aim of this research is to investigate the mediating role of emotional commitment between psychological ownership and job satisfaction according to the differentiating perception of employees and managers.

Keywords: psychological ownership, emotional commitment, job satisfaction, managerial position


Psikolojik Sahiplenmenin Örgüte Duygusal Bağlılık Aracılığıyla İş Tatminine Etkisi: Yönetici Olmanın Farklılaştırıcı Rolü
 
Çalışanlar, yöneticilerin ve kurumun kendilerine değer verdiğini anladığı durumlarda sahiplenme duygusu geliştirir. Güçlenmiş çalışanların psikolojik olarak işlerini sahiplenmeleriyle örgütlerine duygusal olarak bağlandıkları ve işlerinden tatmin oldukları görülmektedir. Psikolojik sahiplenmenin temelinde sosyal kimlik kuramının olmasından dolayı, sosyal ortamda bireysellik değil çalışanların kendilerini aynı amacın, aynı grubun ve çevrenin ortak paydasında görmesi söz konusudur. Diğer taraftan kurumdaki profesyonel yöneticiler ise, işlerini sahiplendikleri durumlarda kendilerini işe ve örgüte karşı herkesten daha fazla bağlı hissetmeye başlayabilmektedir. Bu tutum, onların örgütleri ile duygusal bir bağ kurarak iş tatminlerinin artmasında da etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgüte duygusal bağlılığın psikolojik sahiplenme ile iş tatmini arasındaki aracı rolünün çalışanlara ve yöneticilere göre farklılaşan yapısını araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: psikolojik sahiplenme, örgüte duygusal bağlılık, iş tatmini, yöneticilik


Detail

CONTENT