TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Sümeyra UZUN, Bahadır Fatih YILDIRIM
EQUIPMENT SELECTION IN SHIP BUILDING PROCESS: TOPSIS, MOORA, VIKOR APPLICATION
 
In this paper, equipment selection problem talked over according to NB25 coded fishing vessel project with regard to TOPSIS, MOORA, and VIKOR method. 7 main engine and 7 generators are compared with in terms of total 10 ten criteria and option situation are determined. Accordingly, suitable selections for main engine selection problem are found out Daihatsu according to TOPSIS method, Daihatsu and ABC according to VIKOR method, Wartsila according to ratio method of MOORA method, ABC, and Daihatsu according to reference point approach of MOORA method. Suitable selections for the generator selection problem are found out Cummins according to TOPSIS method, Cummins and Perkins according to VIKOR method, CAT according to ratio application of MOORA method, Cummins according to reference point approach of MOORA method. Consequently, TOPSIS, VIKOR and reference point approach of MOORA method are given proximate results for main engine and generator selection problem. Ratio method of MOORA is given different results than other methods.

Keywords: Ship building, TOPSIS, MOORA ,VIKOR


Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması
 
Bu çalışmada NB25 kodlu balıkçı gemisi projesine göre ekipman seçimi problemi TOPSIS, MOORA ve VIKOR yöntemleri açısından ele alınmıştır. Toplam 10 kritere göre 7 ana makine ve 7 jeneratör karşılaştırılmış ve kullanılan yöntemlere göre tercih durumları belirlenmiştir. Buna göre ana makine seçimi problemi için uygun seçimler, TOPSIS yöntemine göre Daihatsu, VIKOR yöntemine göre Daihatsu ve ABC, MOORA metodu oran uygulamasına göre en uygun makine Wartsila, referans nokta yaklaşımına göre ise en uygun makine ABC ve Daihatsu bulunmuştur. Jeneratör seçim problemi için TOPSIS uygulamasına göre en uygun seçim Cummins, VIKOR yöntemine göre Cummins ve Perkins, Moora metodu oran uygulamasına göre CAT, referans nokta yaklaşımına göre Cummins en uygun jeneratördür. Bunun sonucunda ana makine ve jeneratör seçim problemi için TOPSIS, VIKOR ve MOORA referans nokta yaklaşımı uygulamaları en yakın çözümleri vermiştir. MOORA yöntemi oran yaklaşımı ise faklı yönde sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşa, TOPSIS, MOORA, VIKOR


Detail

CONTENT