TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Bora YILDIZ
THE OTHER SIDE OF THE MEDALLION: COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIORS
 
This study focused on the compulsory citizenship behaviors (CCB) that are widely accepted as a dark side of organizational citizenship behaviors. CCB could be defined as an illusion of organizational citizenship behaviors. In other words, it refers that organizational citizenship behaviors are not always have a voluntary nature, instead, it could be a product of some pressure sources. Although there are numerous studies that investigate the positive effects of organizational citizenship behaviors, the studies, which investigate the potential predictors of compulsory citizenship behaviors, are interestingly limited in the literature. In this context, this paper provides a theoretical model on compulsory citizenship behaviors and its proposed antecedents (i.e. organizational commitment, intention to leave). Accordingly, the purpose of this study is to determine the proposed effect of organizational commitment on compulsory citizenship behaviors and the moderator role of intention to leave on this relationship. Managerial and further research implications are provided.

Keywords: Compulsory citizenship behavior, intention to leave, organizational commitment


Madalyonun Öteki Yüzü: Zorunlu Vatandaşlık Davranışı
 
Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışlarının karanlık yönü olarak bilinen zorunlu vatandaşlık davranışlarına odaklanılmıştır. Zorunlu vatandaşlık davranışları örgütsel vatandaşlık davranışlarının bir illüzyonu olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle zorunlu vatandaşlık davranışları örgütsel vatandaşlık davranışlarının gönüllülük doğasından ziyade bir takım baskı kaynaklarının ürünü olduğunu işaret etmektedir.. İlgili literatürdeki örgütsel vatandaşlık davranışlarının pozitif etkilerini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, zorunlu vatandaşlık davranışlarının potansiyel öncüllerini inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kapsamda bu çalışma zorunlu vatandaşlık davranışları ve bu davranışların örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti gibi potansiyel öncüllerine ilişkin teorik bir model sunmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılığın zorunlu vatandaşlık davranışları üzerindeki öngörülen etkisini ve işten ayrılma niyetinin bu ilişkideki moderator (ılımlaştırıcı/düzenleyici) etkisini incelemektir. Yöneticiler ve gelecek araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İşten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, zorunlu vatandaşlık davranışı.


Detail

CONTENT