TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ercan Ergün, Ertuğrul Hamit Arslantürk
The Effects of Leadership Behaviours on Organizational Change: The Mediating Role of Person-Organization Fit
 
This study aims to examine the relationship between the success of organizational change realized in corporations and leadership behaviours (task-oriented, relations-oriented and change-oriented) and the potential impact on this relationship in case of mediating role of person-organization fit between the leadership behaviours and success of change. The subjects of the study planned for description and relationship searching purposes are comprised of 140 employees at different levels all of whom experienced the change process in 17 different companies which have already experienced organizational change in Kocaeli and its vicinity. The study has been conducted based on a survey benefiting from a number of scales including task-oriented, relations-oriented and change-oriented leadership behaviours, person-organization fit and success of change as a data collection tool. The findings of the study reveal that the leadership behaviours displayed by executives during change process have an impact on the success of change with relations-oriented leadership behaviours making the most significant impact in that regard. It is also concluded that person-organization fit has a mediating role between the task-oriented leadership behaviour and success of change.

Keywords: Leadership, task-oriented leadership, relations-oriented leadership, change-oriented leadership, person-organization fit, organizational change


Liderlik Davranışlarının Örgütsel Değişime Etkileri: Çalışan-Örgüt Uyumunun Ara Değişken Rolü
 
Bu çalışmanın amacı, firmalarda gerçekleşen örgütsel değişimin başarısı ile liderlik davranışları (görev odaklı, ilişki odaklı ve değişim odaklı) arasındaki ilişkiyi ve çalışan-örgüt uyumunun liderlik davranışları ile değişimin başarısı arasında ara değişken olması durumunda bu ilişkiye yapacağı etkiyi araştırmaktır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Kocaeli ve civarında faaliyet gösteren ve örgütsel değişimin gerçekleştiği 17 farklı firmada değişim sürecini yaşamış farklı seviyelerdeki 140 çalışan oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama araçları olarak kullanılan ankette; görev odaklı, ilişki odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışları, çalışanın örgüte uyumu ve değişimin başarısı ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin değişim sürecinde sergiledikleri liderlik davranışlarının (görev odaklı, ilişki odaklı, değişim odaklı) değişimin başarısını etkilediği ve en güçlü etkiyi ilişki odaklı liderlik davranışının yaptığı görülmüştür. Çalışan-örgüt uyumunun görev odaklı liderlik davranışı ile değişimin başarısı arasında tam ara değişken olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, görev odaklı liderlik, ilişki odaklı liderlik, değişim odaklı liderlik, çalışan-örgüt uyumu, örgütsel değişim


Detail

CONTENT