TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Fatih Çetin, Duysal Aşkun, H. Nejat Basım
The Effects of Psychological Capital on Weekly Changing Internal Work Motivation and Related Work Performance Outcomes: A Longitudinal Analysis
 
The current study aims to understand the roles of internal work motivation and psychological capital in terms of work performance outcomes within the scope of positive organizational behavior. The study is carried out as a longitudinal design by collecting data from voluntary 65 blue collar workers from a private firm in five different time periods. The data was analyzed by using Amos 22.0 program through latent growth curve modelling. The results showed that psychological capital increased not only the initial level of intrinsic motivation but also increased the intrinsic motivation which decreased in time. Moreover initial level intrinsic motivation increased the job performance positively, and decreased intrinsic motivation over time diminished the job performance.

Keywords: Psychological capital, Intrinsic work motivation, Work performance


Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz
 
Çalışmada, pozitif örgütsel davranış bakış açısıyla bireysel performansın açıklanmasında psikolojik sermaye ve içsel motivasyonun rollerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, özel bir firmada 65 mavi yakalı çalışandan beş farklı zamanda periyodik toplanan veriler üzerinden boylamsal bir tasarımla yapılmıştır. Veriler örtük gelişim modeli kurularak AMOS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar psikolojik sermayenin artmasının, başlangıçtaki içsel motivasyonu artırdığını ve zaman içinde azalan içsel motivasyonu da artırıcı yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca başlangıçtaki içsel motivasyonun iş performansını artırdığı ve zaman içinde azalan içsel motivasyonun ise iş performansını azalttığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sermaye, İçsel motivasyon, İş performansı


Detail

CONTENT