TR
ALAN EDTöRLER

Baþ Editör 

Prof. Dr. Kutluk Kaðan Sümer

Genel Yayýn Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kaðan SÜMER

Ýngilizce Dil Editörleri 

Ayþe Karayazýlý

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toðrul ÝSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayþe Karayazýlý

Editörler: 

Doç Dr. Selçuk BALI (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Haþim AKÇA (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Volkan YURDADOÐ (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim ÝNANÇLI (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Recai COÞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÇAK (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin SARI (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÝNCEKARA (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakký ÇÝFTÇÝ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DELÝCAN (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer GÖKAY (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ZEHÝR (Yýldýz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (KOcaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauþabayeva HEKÝMOÐLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Targan ÜNAL (Okan Üniversitesi)

Prof. Dr. Karun NEMLÝOÐLU (Ýstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil ÖZEKÝCÝOÐLU (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof Dr. Ferda TATOÐLU (Ýstanbul Üniversitesi)

 Dr. Öðretim Üyesi Özlem GÖKTAÞ (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr.Öðretim Üyesi Funda SEZGÝN (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Sevda Yaþar COÞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Demet ÇAK (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Muzaffer Demirbaþ (Ýnönü Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Ali Osman Balkanlý (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Ferhat Erçin (Ýstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan TÜRKAY (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Murat ÇÝFTÇÝ (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr.Mehmet Özmen (Çukurova Üniversitesi)

Dr. Þeyma Bozkurt Uzan

ÇERK