TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Pazarlama
Mustafa BOZ - Hüseyin GÜRBÜZ - Sapargül TURDUBEKOVA
1- PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Davran YULDAŞEV, Ayhan SERHATERİ
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE VE ELEKTRONİK ÜRÜN SATINALMAYA DUYDUKLARI ÖNEM
  Özet   Tam Metin
Erdal Aydın
3- Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: GEM Verileri İspatı
  Özet   Tam Metin
Aiman Bayassova, Prof. Dr. Halim Kazan
4- Nöropazarlama: Yeni Tüketici Kavramsal Davranış Modeli
  Özet   Tam Metin
Oqtay QULİYEV
5- AZERBAYCAN ÜRÜN PİYASASINDA KÖKEN ÜLKE FAKTÖRÜNÜN DURUMU: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
  Özet   Tam Metin
Hüseyin SAYIN
6- ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK