TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Maliye
Cuma Çataloluk , Halil Kete
1- BÜTÇE AÇIKLARI, KRİZLERDEKİ ROLLERİ VE KRİZLERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK İSTİKRAR POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ (1990 SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Volkan YURDADOĞ* , Haşim AKÇA** , İlter ÜNLÜKAPLAN***
2- Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme
  Özet   Tam Metin
Volkan YURDADOĞ , Neslihan COŞKUN KARADAĞ
3- Türkiye’de Yapılan Ampirik Çalışmalar Işığında Vergi Aflarının Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Volkan YURDADOĞ, Şebnem TOSUNOĞLU
4- TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEK POLİTİKALARI
  Özet   Tam Metin
Selami GÜNEY, Halil TANYILDIZI
5- FİNANSAL OKURYAZARLIKTA FARKINDALIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Murat ÇAK, Volkan OĞHAN
6- ABD-Çin Ticaret Savaşında Gümrük Tarifelerinin ABD Açısından Ekonomik Etkisi
  Özet   Tam Metin
HAŞİM AKÇA,, OĞUZHAN BOZATLI
7- AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI: MALİ DEVALÜASYON
  Özet   Tam Metin
Murat Çak
8- 7166 SAYILI KANUN SONRASINDA TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEN KAMU KURUMUNUN ALT YÜKLENİCİYE RUCUEN TAZMİN DAVASINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
  Özet   Tam Metin
Emrah Eray AKÇA, Harun BAL
9- TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA LİNDER HİPOTEZİ’NİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME: ÇEKİM MODELİNDEN BULGULAR
  Özet   Tam Metin
Mehmet KARAKAŞ
10- MÜKELLEFLERİN VERGİ KAÇIRMA VE VERGİ AFLARINA İLİŞKİN TUTUM VE ALGILARI: DİYARBAKIR VE YALOVA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ERCAN
11- MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Erol Demir, Yeşim Tanrıvermiş, Emrullah Töremen
12- TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL VE İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ VE ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK