TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Hukuk
Ayşe YİĞİT ŞAKAR
1- ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Ferhat ERÇİN
2- ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE AYIRT EDİCİ KRİTER OLAN AMAÇ UNSURU BAKIMINDAN VAKIF KURUMU
  Özet   Tam Metin
Ferhat ERÇİN, Ali Osman BALKANLI
3- KÜRESEL EKONOMİDE EKONOMİ HUKUKU VE ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Ömer ÖZKAN, Ferhat ERÇİN
4- ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMELERİNDE TEMEL SORUNLAR
  Özet   Tam Metin

İÇERİK