TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Finans
Selçuk BALI, Mete GÜLER
1- KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
İlyas Akhisar, Necla Tunay
2- AHP ve TOPSIS ile Türk Hayat Sigortası Şirketlerinde Performans Ölçümü
  Özet   Tam Metin
Emre İ. GÖKTÜRK, H. Serdar YALÇINKAYA
3- KAZAKİSTAN’IN HAYVANSAL GIDA ÜRETİMİNDEKİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
  Özet   Tam Metin
Axundova Nailə Fariz qızı
4- KURUMSAL YÖNETIM YAPISININ MODERNLEŞTIRILMESI
  Özet   Tam Metin
Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Özgür ÇATIKKAŞ, DERYA DENİZ YILMAZ
5- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE BİRİM MALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Jari Kaivo-oja, Theresa Lauraeus
6- EMERGING TRENDS AND STRUCTURAL CHANGES OF GLOBAL INNOVATION ECOSYSTEMS: EMPIRICAL ANALYSIS OF CHANGING PATENT AND TRADEMARK ACTIVITY OF G7 COUNTRIES AND BRICS COUNTRIES FROM YEARS 1985-2015
  Özet   Tam Metin
Jari Kaivo-oja, Theresa Lauraeus
7- Benefitting From Innovations And Paying For Innovations: The Global Trade Of Intellectual Property Rights: A Long-Run Empirical Analysis Of Receipts And Payments Of The Use Of Intellectual Property In G7 And Brics Countries
  Özet   Tam Metin
Andaç Toksoy, Canan Çetin, Tülay Demiralay
8- ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Kemal Ülker
9- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SENDİKALARIN SÜRMEKTE VE DERİNLEŞMEKTE OLAN KRİZİ
  Özet   Tam Metin
EMRE SELÇUK SARI, MİRAÇ SEMA ÜLKER
10- FAALİYET TABANLI MALİYETLEME ORTAMINDA SAPMA ANALİZLERİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Özet   Tam Metin
Devrim YALÇIN, K. Batu TUNAY
11- KREDİ RİSKİ İLE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Duygu CELAYİR
12- SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERİN OLUŞTURULMASINDA RİSK YÖNETİMİNİN BAŞARISI VE KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Cansu ÇİLİNGİR, Selin KORKMAZ, Serdar ALPAY
13- BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN TEKSTİL ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL YÖNETİM YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOORA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yalçın İNAN
14- ALACAK SİGORTASININ ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: BİST 30 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Yahya Can DURA
15- İKTİSAT DİSİPLİNİNDE KURUMLARIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI ÜZERİNE METODOLOJİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
K. Batu TUNAY, Necla TUNAY
16- İKİLİ BANKA SİSTEMLERİNDE TİCARİ BANKA İSTİKRARININ MAKRO-FİNANSAL BELİRLEYİCİLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK