TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Ekonometri
Kutluk Kağan SÜMER
1- Finansal Piyasalar Kaotik Davranış mı Gösterir? BIST de Kaotik Davranışın İspatı
  Özet   Tam Metin
Ferda Yerdelen Tatoğlu
2- İKTİSADİ BÜYÜME VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL EŞANLI DENKLEMLER SİSTEMİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
3- Askeri Harcamalar ve Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Cemal Zehir, H. Handan Demir
4- AİLE İŞLETMELERİNDE AİLE ETKİSİ, PAZARLAMA YÖNELİMİ, YÖNETİM KARARLARI İLE İŞLETME VE AİLE PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa Akal
5- AR(I)MAX TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ
  Özet   Tam Metin
Ece ERKAN, Rahmi YAMAK
6- TÜRKİYE’DE BOŞANMA OLGUSUNUN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Emin AVCI, Bassam AL-AGHA
7- SUBPRIME KRİZİNİN İSLAMİ VE GELENEKSEL HİSSE SENEDİ PİYASALARININ BİRLİKTE HAREKET ETME DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hilal Güloğlu, Ercan Sarıdoğan, Bülent Güloğlu
8- TÜRKİYE’DE KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN RİSK YÖNETIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KANTİL VAR YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Murat GÜVEN*, Bülent GÜLOĞLU, Fuat ERDAL
9- Do Consumption Behaviors Converge ? A Regional Demand Side Analysis of Convergence Clubs
  Özet   Tam Metin
Alper Bilgili, Neslihan Sam
10- BURSA’NIN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ VE SIRALI LOJİSTİK REGRESYON İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mesut YÜCESAN , Mehmet ÖKSÜZ
11- TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ
  Özet   Tam Metin
Pınar Altınok Gürel
12- MOBBING İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Abdurrahman KORKMAZ; Engin KÜÇÜKSİLLE; Sadık KARAOĞLAN
13- TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: 2010-2015 DÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali ALAN, Fuat ÇAMLIBEL, Ali Rıza İNCE
14- SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Selay Giray Yakut, Burcu Kocarık, Özlem Yorulmaz
15- Demokrasi Algısına Göre Ülkelerin Sınıflandırılması
  Özet   Tam Metin
Levent ÇİNKO,Server DEMİRCİ
16- CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
17- USD-EUR Paritesi Kaotik Davranış mı Gösterir?
  Özet   Tam Metin
Funda H. SEZGİN
18- AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN PATENT BAŞVURULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BİR ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Kübra KENDİR, Engin KARAKIŞ
19- OECD ÜLKELERİNİN EĞİTİM VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK