TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Demografi
Pınar Altınok Gürel
1- KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR PROJE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK