TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 9
Volkan YURDADOĞ, Şebnem TOSUNOĞLU
1- TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEK POLİTİKALARI
  Özet   Tam Metin
Emin AVCI, Bassam AL-AGHA
2- SUBPRIME KRİZİNİN İSLAMİ VE GELENEKSEL HİSSE SENEDİ PİYASALARININ BİRLİKTE HAREKET ETME DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hamit Yıldırım, Leyla Tavacıoğlu
3- Denizcilerin Davranış Boyutlarının ve Özgüvenlerinin Analizi
  Özet   Tam Metin
Okan Veli ŞAFAKLI, Kenan ŞAHİN
4- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Besti Aliyeva, Rövşen TAĞİYEV
5- Sermaye Piyasası, Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Yusif ALİYEV
6- ÖZEL KURULUŞLARDA PR KAVRAMININ ALGILANMASI VE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
S. Gökçe GÖK
7- SOSYAL MEDYA KULLANMA DÜZEYİNİN SANAL TEMBELLİK ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Zehra GARAYEVA, Nurhodja AKBULAEV
8- ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESI KARARLARI: BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
İlahe ELİBEYLİ, Nurhodja AKBULAEV
9- AZERBAYCAN’DA FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ -1994-2015
  Özet   Tam Metin
Aykut ALABAYIR, Erol MUZIR
10- ANA NEDENLER VE UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin

İÇERİK