TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 8
Mustafa Akal
1- AR(I)MAX TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ
  Özet   Tam Metin
Murat Taha Bilişik, Funda H. Sezgin, Şakir Esnaf
2- Destek Vektör Makinesi, Poisson Regresyonu ve Doğrusal Olmayan Programlama ile Perakendecilikte Gelir Yönetimi için Dinamik Fiyatlandırma
  Özet   Tam Metin
Pınar Altıok Gürel
3- İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİM SÜRECİ VE KRİZ ÖNCESİ ERKEN UYARI SİSTEMİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ
  Özet   Tam Metin
Nevzat Demir
4- İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ : KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ece ERKAN, Rahmi YAMAK
5- TÜRKİYE’DE BOŞANMA OLGUSUNUN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN
6- Bağımsızlığın Yirmi Beşinci Yıldönümünde Güney Kafkasya Ülkelerinin Ekonomik Görünümü
  Özet   Tam Metin
M. Hanefi Topal, Mustafa Ünver, Salih Türedi
7- Türk Cumhuriyetlerinde Hükümet Kalitesinin ve Kamu Sektörü Büyüklüğünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz
  Özet   Tam Metin
Volkan YURDADOĞ , Neslihan COŞKUN KARADAĞ
8- Türkiye’de Yapılan Ampirik Çalışmalar Işığında Vergi Aflarının Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Halim KAZAN, Engin KARAMAN
9- Okulların Teog Sınavı Başarı Sıralamaları: Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yöntem Uygulaması
  Özet   Tam Metin

İÇERİK