TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 6
Kutluk Kağan SÜMER
1- Finansal Piyasalar Kaotik Davranış mı Gösterir? BIST de Kaotik Davranışın İspatı
  Özet   Tam Metin
Ferda Yerdelen Tatoğlu
2- İKTİSADİ BÜYÜME VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL EŞANLI DENKLEMLER SİSTEMİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Aiman Bayassova, Prof. Dr. Halim Kazan
3- Nöropazarlama: Yeni Tüketici Kavramsal Davranış Modeli
  Özet   Tam Metin
Cemil Serhat AKIN, Cengiz AYTUN
4- Türkiye’ De Doğum Oranı İle Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda – Yamamoto Yaklaşımı
  Özet   Tam Metin
Okan Yaşar, Ali Özdemir
5- Örgütsel Sinizm, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
6- Askeri Harcamalar ve Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Cemal Zehir, H. Handan Demir
7- AİLE İŞLETMELERİNDE AİLE ETKİSİ, PAZARLAMA YÖNELİMİ, YÖNETİM KARARLARI İLE İŞLETME VE AİLE PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK