TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 4
Selçuk BALI, Mete GÜLER
1- KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
TUĞRUL ARIK
2- 1908-1910 DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İNGİLİZ ETKİSİNDEKİ GÜNEY AFRİKA ARASINDAKİ TİCARET
  Özet   Tam Metin
Mehmet AYDINER
3- İhracatın İstihdam Üzerine Etkisi:
  Özet   Tam Metin
Emre Yıldırım, Yusuf Arslan, Merve Türkmen Barutçu
4- KÜLTÜREL BOYUT OLARAK BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ve MÜSAMAHANIN ONLINE ALIŞVERİŞ HARCAMALARINDAKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Cumhur ŞAHİN, Hüseyin ALTAY
5- Türkiye'nin Kredi Temerrüt Takas (CDS) Puanları İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN
6- Bağımsızlık Sonrası Ermenistan Ekonomisi (1991-2014) ve Gelecekteki Perspektifi
  Özet   Tam Metin
Volkan YURDADOĞ* , Haşim AKÇA** , İlter ÜNLÜKAPLAN***
7- Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme
  Özet   Tam Metin

İÇERİK