TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 3
Mustafa BOZ - Hüseyin GÜRBÜZ - Sapargül TURDUBEKOVA
1- PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Davran YULDAŞEV, Ayhan SERHATERİ
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE VE ELEKTRONİK ÜRÜN SATINALMAYA DUYDUKLARI ÖNEM
  Özet   Tam Metin
Alima Aimurzayeva
3- YAYILMA TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Murat Çiftçi
4- Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönemsel Değişim ve Dönüşümünün Ana Hatları
  Özet   Tam Metin
Mustafa Emre Civelek, Nagehan Uca, Murat Çemberci
5- eUCP VE ELEKTRONİK TİCARET YATIRIMLARI: ELEKTRONİK İMZA VE KAĞITSIZ DIŞ TİCARET
  Özet   Tam Metin
İSMAİL ŞAHİN,FULYA SAĞ
6- 1980-2015 YILLARI ARASINDAKİ SEL AFETLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
7- Kırımda Rus İşgalinden Sonra Rusya’ya Karşı Yaptırımların Ekonomik Sonuçları
  Özet   Tam Metin

İÇERİK