TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2021  Sayı: 27
Şehrinaz POLAT, Handan ALAN, Hanife TİRYAKİ ŞEN
1- HEMŞİRELERİN POLİTİK BECERİLERİ İLE İKNA YÖNTEMLERİNE DUYARLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Özge SARAÇ ÖZDEMİR, Aynur ACER
2- ÜNİVERSİTELERİN TEDARİKÇİ SEÇİMİ KARARININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Enes DOĞRU, Murat ÇİFTÇİ
3- TÜRKİYE’DE UZUN DÖNEMLİ KAMU SAĞLIK HARCAMALARINDA SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
  Özet   Tam Metin
Murat Taha BİLİŞİK, Pınar SARP
4- EMPLOYEE CHURN ESTIMATION USING MACHINE LEARNING METHODS
  Özet   Tam Metin
Serkan IŞIK
5- KAMU İHALELERİNDE SAYDAMLIK İLKESİNİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Kübra KENDİR, Engin KARAKIŞ
6- OECD ÜLKELERİNİN EĞİTİM VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Özlem ALICI
7- A NEW TOURISM IN TURKEY
  Özet   Tam Metin
Şahnaz EKŞİOĞLU, Yudum Tuğçe ERKLİ, Fulya MİDİLLİ
8- A LITERATURE REVIEW ON UNDERSTANDING THE INTENTION OF SUSTAINABLE FOOD PURCHASING WITH THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: CULTURAL DIFFERENCES
  Özet   Tam Metin
Hüseyin İshak Halil KESİKTAŞ
9- İŞYERİNDE SOSYAL BECERİLERİN ÖNEMİ: KRİTİK TEMEL SOSYAL BECERİLER NELERDİR?
  Özet   Tam Metin

İÇERİK