TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2020  Sayı: 23
Burcu Kılınç SAVRUL, Tuğba AKYEL
1- TÜRKİYE’DE YURTİÇİ KREDİ HACMİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Burcu Kılınç SAVRUL, Kübra İLERİ
2- BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İLLERİN KALKINMA GÖSTERGELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Yalçın İNAN
3- ALACAK SİGORTASININ ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: BİST 30 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Faruk ÇAKMAK, Oya ERDİL
4- ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Sefa ÇELİK, Sevim AKYÜZ, Ayşen E. ÖZEL, Mustafa TURHAN, Serkan TUNÇ
5- VİRÜSLERİN LİPİT ZARININ YOK EDİLMESİ ÜZERİNE ELEKTRİKSEL UYARIMIN ETKİSİNİN RAMAN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
M. Çağrı PEHLİVANOĞLU
6- ASSESSING THE DIFFERENCES IN ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEPTION OF EMPLOYEES WITH RESPECT TO INDIVIDUAL DEMOGRAPHIC FACTORS
  Özet   Tam Metin
Cumhur ŞAHİN
7- FİNANSAL PİYASALARDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Ümit ŞAHBAZ, Senem Çakmak ŞAHİN
8- KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK