TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2020  Sayı: 21
Asena Gizem YİĞİT
1- BİLİŞSEL ÖNYARGILAR SEÇİMLERİMİZİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR: BEŞ FARKLI ÇERÇEVELEME TÜRÜNÜN TERCİHLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ferdi ÇELİKAY, Ahmet TEKİN, Esra DOĞAN
2- VERGİ DENETİM MEKANİZMASININ CAYDIRICILIĞINA İLİŞKİN AMPRİK BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Mehmet YİĞİT
3- DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA SİSTEMATİK YANILGILAR: ÇIPLAMA ETKİSİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Gökçen KAPUSUZ
4- ÇALIŞANLARIN İŞLE BÜTÜNLEŞME TUTUMLARI GÖRÜNÜRDE VAR OLMA DAVRANIŞLARINI ETKİLER Mİ?
  Özet   Tam Metin
Muhlis TURAN, K. Batu TUNAY
5- BANKA TEMELLİ RİSKLERİ ÖNLEMEDE MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMALARININ ROLÜ VE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK