TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: .201  Sayı: 17
Mustafa Emre CİVELEK
1- A Brand-New Definition of Management under the Rule of Robots
  Özet   Tam Metin
Murat ÇAK, Volkan OĞHAN
2- ABD-Çin Ticaret Savaşında Gümrük Tarifelerinin ABD Açısından Ekonomik Etkisi
  Özet   Tam Metin
Elif Haykır Hobikoğlu , Ahmet Tarık KARAKAŞ
3- Brent Petrol Fiyatındaki Olası Değişikliklerin İmalat Sanayi SektörüneEtkileri: Türkiye Örneği
  Özet   Tam Metin
Gonca Reyhan Akkartal, Erkut Akkartal, Can Yıldırım
4- Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilik Yönetimi
  Özet   Tam Metin
Gonca Reyhan Akkartal, Amirhossein Barooti, Erkut Akkartal
5- Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Oyunlaştırma Metotları
  Özet   Tam Metin
HAŞİM AKÇA,, OĞUZHAN BOZATLI
6- AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI: MALİ DEVALÜASYON
  Özet   Tam Metin
Lina KARABETYAN
7- ORGANİZASYONLARIN UYGULADIKLARI İŞ-YAŞAM DENGESİ PROGRAMLARININ İŞE BAĞLILIĞA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
8- DENETİM-MUHASEBE STANDARTLARININ GÜCÜ VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Atılgan Sarıdoğan
9- Fonksiyonel Para Biriminin Uluslararası Muhasebe Standartlarında Gelişimi
  Özet   Tam Metin

İÇERİK