TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2018  Sayı: 16
Ferhat ERÇİN, Ali Osman BALKANLI
1- KÜRESEL EKONOMİDE EKONOMİ HUKUKU VE ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Ömer ÖZKAN, Ferhat ERÇİN
2- ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMELERİNDE TEMEL SORUNLAR
  Özet   Tam Metin
Alper Yalçın, Sevda Yalçın
3- TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2002-2017)
  Özet   Tam Metin
Arzu ALVAN BOZDERELİ
4- Sermayenin Verimliliğe Katkısı: Bir Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI*, Selçuk BALI , Eşref AY
5- KÜLTÜREL AMAÇLI REKREASYON FAALİYETİ OLARAK UŞAK’TA MÜZE ZİYARETLERİ
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER, Derya İlem Kazancıgil
6- BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BEŞERİ SERMAYE ÖZELİNDE MODEL ÇALIŞMALARI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK