TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2018  Sayı: 13
Cevat GERNİ, Ö. Selçuk EMSEN, E. Ayşen HİÇ GENCER, Bengü TOSUN
1- NET YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI KUZNETS EĞRİSİNİ VE HATTA BİR W-EĞRİSİNİ TAKİP EDİYOR MU?
  Özet   Tam Metin
Pınar Altınok Gürel
2- KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR PROJE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Hasan Alp ÖZEL
3- 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNDE GIPPS ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE AR-GE FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Burcu Kılınç SAVRUL, Melike ÇETİNBAKIŞ
4- AR-GE Harcamalarının İhracat Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Meliha Ener, Emine Çetin
5- Finansal Serbestlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Besti Aliyeva
6- TEMPORARY COMPONENTS AND CORPORATE COMPUTER NETWORKS
  Özet   Tam Metin
Oqtay QULİYEV
7- AZERBAYCAN ÜRÜN PİYASASINDA KÖKEN ÜLKE FAKTÖRÜNÜN DURUMU: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK