TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 10
Ali O. BALKANLI
1- THE EFFECTS OF DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT AND BALANCE OF PAYMENTS
  Özet   Tam Metin
Ali O. BALKANLI
2- FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALEDE MERKEZ BANKACILIĞI
  Özet   Tam Metin
Halil Emre Akbaş,Emin Zeytinoğlu
3- Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Işığında İdeal Bir Muhasebe Sisteminin Özellikleri ve Bu Bağlamda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  Özet   Tam Metin
Cengiz Aytun , Merve Ekiz
4- GELİŞMİŞ ve YÜKSELEN EKONOMİLERDE TELEKOMÜNİKASYON YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Axundova Nailə Fariz qızı
5- KURUMSAL YÖNETIM YAPISININ MODERNLEŞTIRILMESI
  Özet   Tam Metin
Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Özgür ÇATIKKAŞ, DERYA DENİZ YILMAZ
6- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE BİRİM MALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Esra ERİK, Mehmet ERSOY
7- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Y.Ercan Çalış ,Tugay Çelik
8- Sigortacılık Sektöründe Finansal Analiz Uygulamaları
  Özet   Tam Metin
Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Yaprak ÖZÖNCEL
9- TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA ERTELENMİŞ VERGİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK