TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: İktisat

Cemil Serhat AKIN, Cengiz AYTUN
Türkiye’ De Doğum Oranı İle Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda – Yamamoto Yaklaşımı
 
Ülkelerin doğurganlık oranlarının farklılaşmasının altında evlilik durumu, hastalıklar, beslenme gibi birçok nedenin olduğu saptanmıştır. Bu nedenlerin yanı sıra kadının gelir düzeyi, eğitim seviyesi, medeni durumu gibi sosyo-ekonomik etkenler de farklılaşmanın nedeni olabilmektedir. Bu sebeple çalışmada, sosyo-ekonomik faktörlerin etkilerinin anlaşılabilmesi için, Türkiye’nin 1970-2013 yıları arasına ait doğurganlık oranı ile kişi başına düşen gelir, kadınların ilk okullaşma oranı ve nüfusun bağımlılık oranı arasındaki nedensellik ilişkileri Toda-Yamamoto nedensellik testi ile sorgulanmıştır. Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre uzun dönemde, kişi başına düşen milli gelir, ilk okullaşma oranı ve nüfusun bağımlılık oranı ile doğum oranı arasında güçlü bir nedenselliğin olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Doğurganlık oranı, sosyo-ekonomik değişkenler, panel veri analizi, Toda-yamamato yaklaşımı


Causality Relationship Between Fertility Rate and Socioeconomic Factors In Turkey: Toda Yamamato Approach
 
Many reasons was found behind the fertility rate differentiation of the countries such as marital status, diseases, nutrition. Also socio-economic factors such as income level of women, education level, marital status can cause to this differentiation. For this reason in this study to understand the effect of socioeconomic factors, causality relationship between the fertility rate, per capita income, women's primary school enrollment and dependency ratio has been questioned with Toda –Yamamato causality test for Turkey for the period of 1990 to 2011. According to the results strong causality relationship was found between fertility rate and per capita income, primary school enrollment, the dependency ratio in the long-term results

Keywords: Fertility rate, Socioeconomic factors, Panel Data Analysis, Toda-Yamamato


Detay

İÇERİK