TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: İşletme

ismail Çağrı Özcan
DOĞAL TEKELLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ-HAVA SEYRÜSEFER HİZMETLERİ ÖRNEĞİ
 
Havayolu ulaştırması sektöründe havaalanlarının ve havayolu şirketlerinin özelleştirilmesi yönünde kuvvetli bir eğilim bulunmaktadır. Nitekim Ülkemizde de milli havayolu şirketi Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı halka arz yoluyla özelleştirilmiş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki bazı havaalanlarının işletmeciliği ise Yap-İşlet-Devret veya Uzun Dönemli Kiralama gibi yöntemlerle kısmen veya tamamen özel sektöre devredilmiştir. Ancak ifa ettiği görev itibarıyla sektörün vazgeçilmez unsurlarından biri olan doğal tekel niteliğindeki hava seyrüsefer hizmetleri hem dünyada hem de Ülkemizde şirketleşme, ticarileşme ve özelleştirme eğiliminin nispeten dışında kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, hava seyrüsefer hizmetlerinde özel sektör katılımını irdelemek, ülke örneklerini değerlendirmek ve benzer örnekler çerçevesinde Türkiye’deki durumu ele almaktır. Yapılan analizler sonrasında, hava seyrüsefer hizmetlerinin özelleştirilmesinin Ülkemiz şartlarında şu an için çok uygun bir seçenek olmadığı, ancak bu hizmetlerin daha özerk ve ticari mantıkla sunulması halinde bir takım iyileşmelerin yaşanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma Yönetimi, Demiryolu Sektörü, Serbestleşme, Özelleştirme


PRIVATIZATION OF NATURAL MONOPOLIES-THE CASE OF AIR NAVIGATION SERVICESPRIVATIZATION OF NATURAL MONOPOLIES-THE CASE OF AIR NAVIGATION SERVICES
 
There exists a strong tendency to privatize the airports and air carriers in the air transport industry. The Turkish flag-carrier Turkish Airlines has been privatized through public offerings and some of the airports managed by State Airports Authority of Turkey have been privatized through Build-Operate-Transfer and Long Term Lease schemes. But natural monopolistic air navigation services, which are indispensable part of the air transport industry, lagged behind the corporatization, commercialization, and privatization trends not only in Turkey but also in the rest of the world. This study aims at analyzing the private participation in the provision of the air navigation services, evaluating the country cases, and discussing the Turkish context. After the analyses, it was concluded that privatizing air navigation services might not be a viable option at the moment in Turkey but the provision of such services in a more autonomous and commercial approach might lead to certain improvements.

Keywords: Natural monopoly, air navigation services, privatization, air transportation, strategy


Detay

İÇERİK