TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İktisat

TUĞRUL ARIK
1908-1910 DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İNGİLİZ ETKİSİNDEKİ GÜNEY AFRİKA ARASINDAKİ TİCARET
 
1908-1910 dönemine dair, Osmanlı İmparatorluğu ile İngiliz etkisindeki Güney Afrika arasındaki ticareti ele aldığımız bu makalede; öncelikle Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin kısa bir tarihçesine yer verilmiştir. Daha sonra ise Güney Afrika’nın ekonomik ve ticari yapısı hakkında bilgi sunulmuştur. Bu inceleme esnasında, iki ayrı Osmanlı şehbenderinin kaleme almış oldukları -daha önce yayınlanmamış- raporlardan yararlanılmıştır. Johannesburg Baş Şehbenderi ve Cape Town Fahri Şehbenderi’nin Osmanlı başkentine ilettikleri bilgilere göre; Güney Afrika’nın üretim hacmi, ele aldığımız dönem boyunca artış eğilimindedir. Gerek zirai üretimin gerekse hayvancılık sektöründeki üretimin ve bununla birlikte dış ticaret hacminin artmakta olduğu sözkonusu dönemde; Osmanlı tacirlerinin davranışları hakkında da bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Japon, Alman ve Amerikan tacirlerin birbirleriyle ve yerel tacirlerle rekabete giriştikleri bir ortamda; ne yazık ki Osmanlı tacirleri fazla bir rekabet gücü gösterememişlerdir. Buna rağman Osmanlı İmparatorluğu ile Güney Afrika arasındaki ticaret her geçen sene artış göstermiştir. Hatta Osmanlı tütünlerinin, Güney Afrika’da üretilebilmesi için önemli çabalar harcanmıştır. Raporlardan elde edilen istatistiklere göre iki taraf arasında ticarete konu olan ürünler, bu ürünlerin miktarları ve kıymetleri hakkında da bilgi sahibi olunmuştur. Her ne kadar eksiksiz ve tam tutarlı olmasalar da bu istatistiklerden, daha kapsamlı çalışmalar yapma noktasında yararlanmak pek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Güney Afrika, İngiliz, Japonya, Ticaret.


TRADE DURING 1908-1910 PERIOD BETWEEN OTTOMAN EMPIRE AND SOUTH AFRICA WHICH WAS UNDER THE BRITISH INFLUENCE
 
In this article which we examine the trade during 1908-1910 period between Ottoman Empire and South Africa which was under the British influence, we first presented a brief history of the commercial relations between Ottoman Empire and the United Kingdom. After that, we gave some information about the economic and commercial structure of South Africa. During our research, we have benefited from two unpublished reports written by two Ottoman consuls. According to the reports written by the head consul of Johannesburg and honorary consul of Cape Town and sent to the Ottoman capital, production volume of South Africa increased throughout the period we have examined. Throughout the period in question that the increase in both agricultural production volume and husbandry production volume and accordingly an increase in foreign trade volume, we have tried to collect data regarding the Ottoman merchants’ behaviors. In an environment that Japanese, German and American merchants competed with each other, unfortunately Ottoman merchants could not present a competitive power. Despite Ottoman merchants’ weak competitive power, the trade between Ottoman Empire and South Africa increased every year. There were even significant efforts to grow Ottoman tobacco in South Africa. According to the statistics gathered from the reports, we have found some information about the goods and the amounts and values of those goods that were traded between two countries. Despite their incompleteness and discrepancies, these statistics will still be very valuable for further research in the field.

Keywords: Ottoman, South Africa, British, Japan, Trade.


Detay

İÇERİK