TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: İstatistik

Ünal Halit ÖZDEN, Kubilay ERİŞLİK
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN CODAS İLE AKILLI CEP TELEFONU SEÇİMİ
 
Herhangi bir alanda, özellikle büyük miktarda bilgi ve bu bilgilerin işlenmesini gerektiren durumlarda başarıya ulaşmada en önemli unsur karar vermedir. Gerçek dünyadaki karar verme problemlerinin çoğu, dikkate alınması gereken çok çeşitli alternatifleri ve kriterleri içerir. Bu nedenle çok çeşitli alternatif ve kriterlerin olduğu ortamlarda karar vermek oldukça zordur. Böyle ortamlarda, bu türden karmaşık problemlerin çözümü için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır. Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri, son yıllarda araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu makalenin amacı, ÇKKV problemlerini çözmek için diğer yöntemlere göre nispeten daha yeni olan ve diğer yöntemlerde dikkate alınmamış bir dizi özelliği barındıran CODAS (COmbinative Distance-based Assessment)(Birleştirilebilir Uzaklık Esaslı Değerlendirme veya Birleştirilebilir Mesafe Tabanlı Değerlendirme) yöntemini açıklamak ve akıllı cep telefonu seçimi alanına uygulamaktır. Bir alternatifin tercih edilmesini belirlemek için, bu yöntem birincil olarak Euclid uzaklığını ve ikincil ölçü olarak Taxicab uzaklığını kullanır ve bu uzaklıklar negatif- ideal çözüme (noktaya) göre hesaplanır. CODAS yönteminde negatif ideal çözüme en uzak olan alternatif en iyi alternatiftir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizler, CODAS yönteminin akıllı cep telefonu seçimi probleminin çözümü için etkin ve tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı cep telefonu, CODAS, çok kriterli karar verme, değerlendirme, Euclid uzaklığı, kriterler, sıralama, seçim, Taxicab uzaklığı.


SMART CELL PHONE SELECTION WITH CODAS FROM MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS
 
Decision making is the most important factor in achieving success in any field, especially in situations where a large amount of information and this information requires processing. Most real-world decision-making problems involve a wide range of alternatives and criteria to consider. Therefore, it is very difficult to make decisions in environments where there is a wide range of alternatives and criteria. In such environments, multi-criteria decision-making (CPC) methods are used to solve such complex problems. Multi-criteria decision-making (CPC) methods have been of great interest to researchers in recent years. The purpose of this article is to explain the CODAS (COmbinative Distance-based Assessment or Unifying Distance Based Assessment) method, which is relatively newer than other methods to solve CPCV problems and contains a number of features that have not been considered in other methods, and apply it to the field of smartphone selection. To determine the preference for an alternative, this method primarily uses the Euclid offset and taxicab offset as the secondary measure, and these offsets are calculated according to the negative-ideal solution (point). In the CODAS method, the alternative that is the furthest from the negative ideal solution is the best alternative. Analysis carried out within the scope of this study has shown that the CODAS method provides effective and consistent results for solving the problem of smartphone selection.

Keywords: CODAS, criteria, Euclid distance, evaluation, multi-criterion decision making, selection, smartphone, sorting, Taxicab distance


Detay

İÇERİK