TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: Maliye

Erol Demir, Yeşim Tanrıvermiş, Emrullah Töremen
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL VE İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ VE ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmada, inşaat işleri kapsamında özellikle inşaat taahhüt ve onarma işleri sürecinde ortaya çıkan vergisel yükümlülükler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra inşaat ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren bazı vergisel düzenlemelere yer verilecektir. Bu kapsamda, gayrimenkul ve inşaat sektörü denilince ilk akla gelen ve sektör içinde büyük paya sahip olan konut üretimi çalışmanın esasını oluşturacaktır. Çalışma sonucuyla gayrimenkul inşaat işlerinde özellikle konut üretimindeki vergi yükünün azaltılmasına, sektör ile ilgili vergi düzenlemelerindeki karmaşıklığının giderilmesine katkı sağlaması ve ilgili taraflara değerli bilgiler verilmesine imkân sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, inşaat, vergilendirme


REAL ESTATE (IMMOVABLE) AND CONSTRUCTION WORKS IN TURKEY EXAMINATION OF TAXATION AND EVALUATION OF SPECIAL SITUATIONS
 
In this study, tax liabilities arising during the construction contracting and repair works within the scope of construction works will be emphasized. In addition, some tax regulations concerning the construction and real estate sectors will be included. In this context, housing production, which comes to mind first when it comes to real estate construction sector and has a large share in the sector, will constitute the basis of the study. The article includes suggestions on reducing the tax burden in real estate construction works, especially in housing production, and making arrangements within the framework of simplification in the tax legislation related to the construction sector.

Keywords: Real estate, construction, taxation


Detay

İÇERİK