TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: Kamu Yönetimi

Yeşim Tanrıvermiş, Enise Kılıç Seyyar
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN ANALİZİ: KIRIKKALE İLİ - DELİCE İLÇESİ KÖY TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
 
Arazi toplulaştırmasının sosyal ve ekonomik yönden analizi Kırıkkale İli Delice İlçesi’ne bağlı Aşağıihsangazili ve Tatlıcak Köylerinde gerçekleşmiş olan toplulaştırma projesi ile ortaya konulmuştur. Araştırmada toplulaştırma projesinin arazi düzenlemesi şeklinde yapıldığı Aşağıihsangazili ve Tatlıcak Köylerinde proje imkanları tam olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yapılan çalışmalar sonrasında geriye dönük kontrol sağlanmadığı için uzun dönemli bir sonuç alınamayıp çözüm önerilerine ihtiyaç duyulmuştur. Araştırma bölgesinde arazi toplulaştırma çalışmalarının etkilerini ortaya koymak amacıyla toplam olarak 50 arazi maliki ile görüşme sağlanmıştır. Arazi toplulaştırması analizi yapılırken eski durum ve yeni durum haritaları arasında kıyaslama yapmıştır. Toplulaştırmada yer alan her parselin yüzölçümleri, parsel ve işletme sayıları, ortalama parsel ve işletme büyüklükleri, arazi sınıflandırması ve derecelendirmeleri ile kamu ortak kullanım payı kesintisi saptanmıştır. Arazi toplulaştırmasının maliklerin her aşamasına katılımı ile değer kazandığı, toplulaştırma projeleri ile amaçlanan çalışmaların bölgesel olarak sağlandığı, köy merkezine ait çalışmaların yapılmadığı için yarım ve eskiye dönüşü aratmayan tablolar ile karşılaşıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Ekonomik Etkinlik, Sosyal Etkinlik, Etkin Değerleme


SOCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF LAND CONSOLIDATION WORKS: THE CASE STUDY OF DELICE DISTRICT OF KIRIKKALE PROVINCE
 
The project facilities in the villages of Aşağıihsangazili and Tatlıcak where the consolidation project was carried out in the form of land arrangement were not fully used. In the framework this study, the objectives of land consolidation and the differences between the benefits and application were taken into consideration. The reasons for the difference are; there is little interest in the land consolidation project, only land arrangement-oriented studies, compulsory consolidation and the lack of resistance of the infrastructures and thus the unsustainability of the factors that provide economic profit and the welfare level increase remains at a minimum level. As a result of the research it has been found that land consolidation has gained value with the participation of farmers at every stage, land consolidation projects and their aims are provided at the regional level and due to the fact that the activities of the village centre are not being carried out, these latter remain uncompleted and lack of return.

Keywords: Land Consolidation, Economic Efficiency, Social Efficiency, Efficient Valuation


Detay

İÇERİK