TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: İktisat

Ümit ŞAHBAZ, Senem Çakmak ŞAHİN
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
 
2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını başta sağlık olmak üzere birçok yönden insanların hayatını olumsuz şekilde etkilemiştir. Diğer ülkelere de yayılarak küresel bir hal almasıyla birlikte salgının etkisi, sağlıktan sonra en çok ülke ekonomilerinde kendisini göstermiştir. Bu çalışmada koronavirüs salgınının Dünya ve Türkiye ekonomisini hangi kanallar üzerinden ve nasıl etkilediği, ülkelerin ekonomilerini ayakta tutabilmek için aldıkları önlemler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, çalışmada koronavirüs salgınının bazı sektörler üzerinde ciddi yıkıcı etkisinin bulunduğu, bazı sektörlerin ise salgını daha az hasarla atlattığı, ülke ekonomilerinin farklı kanallarla olumsuz şekilde etkilendiği, büyüme ve istihdam oranlarında önemli düşüşler yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Pandemi, Dünya Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi


EFFECTS OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON WORLD AND TURKISH ECONOMY
 
The coronavirus epidemic that emerged in China in late 2019 has adversely affected the lives of people, especially health. With the spread of it to other countries and becoming a global one, the effect of the epidemic showed itself mostly in the economies of the country after health. How and via which channels the coronavirus outbreak has affected the World and Turkish economy and the measures taken by the countries to keep the economy afloat are focused on in the study. In addition, it was concluded that the coronavirus epidemic had a serious destructive effect on some sectors, it was overcome with less damage on some sectors, the economies of the country were negatively affected by different channels and there were significant decreases in growth and employment rates.

Keywords: Coronavirus, Pandemic, World Economy, Turkish Economy


Detay

İÇERİK